Posted in Pangasinan Poetry

Eksamin

Panaon la ngola’y eksamin.

Onkumanet la lamet iray moling,

Usdungan so tepe-tepet ed papel

tan miusilan ed oras

legan ya dedegkemen

so ebat ed nonot

a singa la timban apano ed pikakabat.

 

Tik tak! Tik tak! Tik tak!

A, B, A, B, A, B

ampano D.

 

Tapok-tapoken ko’y pagew,

patelek-teleken so bolpin

ed limak lan ambetel.

 

Tik tak! Tik tak! Tik tak!

Pasado kasim odino bagsak?

Onlabas so oras

balet ag nayarin napalabas

so pankanawnawan makasapat.

 

 

 

 

Eksamin

Panahon na naman ng pagsusulit.

Kukunot na naman ang noo

Yuyuko sa mga tanong sa papel,

Sa oras ay makikipaghabulan

habang pilit dinadakma

ang sagot sa isip

na tila timbang puno na ng nalalaman.

 

Tik tak! Tik tak! Tik tak!

A, B, A, B, A, B

di kaya’y  D.

 

Hinihimas – himas, kinakalma ang dibdib,

pinapaikot-ikot, pinasasayaw-sayaw ang bolpen,

sa kamay kong nanlalamig.

 

Tik tak! Tik tak! Tik tak!

Papasa kaya o lalagapak?

Lumilipas ang oras,

pero hindi maaaring mapalipas

ang pag-asang makaalpas.

 

 

 

 

Advertisements

Author:

Senior High School Teacher from the Philippines.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s