Posted in Pangasinan Poetry

Panbaroy na Ubanan ya Ulo

Wala’y akibabali’d sapatos a de-takong,

angisulong na melanting ya sali

ed sapatos a bapor.

Wala’y linmugan ed dyip,

sankabemben so kono’y sorbetes,

tan diad kawes na kaabay,

say tunaw et nipuranis.

 

Wala’y game-gamet ya agrasaan,

nen ipepeket so akablos ya kadena

ed balon saliw ya bisikleta.

Wala’y lupan asugatan

nen saray atagey ya dika et binelsay,

nasabi labat so nikisneg lan kiew na mangga.

 

Walaray puweg ya tinmalimukor ed balatong,

tan ebet ya akikaaro ed makapal a kahon.

Walaray kasali-salin kibatiktik lapud sumpit,

tan akiamotan ed bulawit.

 

Tan wala natan so nonot a singa daluyon,

onsisipwak pasener,

pian pawilen so inmuna ‘ran liksiyon.

Tan antis ya say dagem ondeen,

Saraya et niosaosa

ed angkelag iran ulon akatangwa.

 

 

PAGLALAKBAY NG PUTI NA ANG BUHOK

May nangialam sa sapatos na de-takong, 

nagsuot ang maliliit na paa ng isang tila bapor.

May sumakay ng dyip

hawak ang apang may sorbetes,

at sa kamiseta ng katabi, ito’ y naidampi.

 

May mga daliring naitiman ng grasa,

nang ibinabalik ang napatid na kadena

ng bagong biling bisikleta.

May mukhang nasugatan

nang hawiin ang nagtataasang damo

marating lamang ang puno ng manggang nakatumba.

 

May mga tuhod na napaluhod sa monggo

at puwit na nakipagkaibigan sa makapal na karton.

May mga paang tumakbo pauwi

pagkarinig ng sipol,

at dating nakipagtaguan sa winawagayway na pamalo.

 

Ngayo’y may isang isip na tila alon,

humahampas ngunit paurong.

Upang balikan ang mga nakaraang leksyon.

At bago ang hangin ay kumalma,

ang mga aral na ito’y maipasa’t maikuwento

sa mga maliliit na ulong nakahanda na.

 

Advertisements

Author:

Senior High School Teacher from the Philippines.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s