Posted in Pieces of Poetry

Pananaliksik

Saan ba hahanapin

ang mga matang hindi kailanman titingin nang pailalim,

hindi magmamatiyag sa pagkatalisod,

at hindi magbabantay sa mantsang maaari pang palalain?

 

Saan ba puwedeng bumaling

ang isang nagtiwala sa dugong

ang sabi-sabi’y mas matimbang pa sa tubig,

ngunit ilang beses nang tinalikuran

para sa pag-abot sa mga makasariling inaasam?

 

Saan kaya maaaring manahan

ang isa nang hindi na nag-aalala,

kung kasunod ba ng pangalan niya ang mapapait na salita

habang siyang nahihimbing na?

Na hindi ginagambala ng mga paghihinala,

kung siya ba’y pinapatay na sa isipan ng iba?

 

Saan nga kaya maaaring

makahanap ng pag-ibig ang isa,

na hindi tila-bahang hanggang tuhod ang lalim,

kundi’y parang dagat

na ang kaibuturan

ay hindi pa nadadampian ng maninisid?

 

Saan nga ba kaya

maaaring pakawalan ang pagmamahal,

nang hindi sinasagot ng sanlibong punyal?

Dahil maniwala kang nagpakita ako nito,

nang walang pamimilit o pagpipigil,

at nakatanggap ako ng

naglalakihan, nagbabagang bato.

 

Dati akong kumapit sa bigkis ng samahan

na nang dumating ang naglalakihang alon,

ay sinadyang kinalas,

upang ako ang malunod.

 

Saan nga ba muli hihila

ng ngiting tulak ng saya?

ng patalim na puputol sa luha?

ng unan at kumot na payapa?

o ng pagkaing may lasa?

 

Saan nga ba susuling ang isa

na kumakapit na lamang

sa panghalina ng paglayo,

para lang maghilom?

Dahil muli, maniwala ka,

gaano man katatag o katanda na ang puso,

napapagod din ito,

at nagsasawang manatiling napapalibutan

ng mga mapagkunwaring payaso.

 

Dahil muli, maniwala ka,

gaano man katatag o katanda na ang puso,

maghahanap din ito ng panibagong uuwian,

na malayo sa sinumang

paulit-ulit na papatay rito.

Advertisements

Author:

Senior High School Teacher from the Philippines.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s