Posted in Pangasinan Poetry

Say Manpapatanir

Singa kandilan sinibukan,

Diad gapo et wala’y asiwek

a man-an-andawes ed dagem,

ontekkiab patagey, onkayat

anggad akmonen la’y bilunget.

 

Anggapo’y pidumaan,

ed agew ya inkuan kon “paksoten ta la.”

 

Natan et mikakasi ka,

onkekerew na anggan kapukit a liwawa,

balet anggapo lay niiter kon antokaman.

 

Say mangap-apuy ya kandila,

no naksepan lay apoy,

salien ta man a selselan lamet,

pian ombales ed bilunget,

naupot, natunaw lamet.

 

ANG NAMAMAALAM

 

Parang kandilang hinipan,

Sa umpisa, may usok.

Kukumpas- kumpas sa hangin,

Maglalakbay paitaas,

Kakalat.

Hanggang sa kainin ito ng dilim.

 

Walang pinagkaiba

Sa araw na sabihin kong “tama na.”

 

Dumaraing ka ng liwanag.

Pero walang darating.

 

Ang kandilang hinipan,

Sindihan man muli

Upang gumanti sa dilim,

At ito’y lamunin,

Mauupos at mauupos pa rin

 

(Picture’s taken from google.com)

 

Advertisements

Author:

Senior High School Teacher from the Philippines.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s